Fremtiden ser lys ud – det radikale opsving i 2023

Årsstatistikkerne fra World Tourism Organisation og Swiss Education Groups International Recruitment Forum viser et bemærkelsesværdigt opsving og en lovende fremtid for turismen og for vores studerende.

Jobs for SEG students

UNWTO’s generalsekretær Zurab Pololikashvili sagde: “De seneste UNWTO-data viser, at den internationale turisme næsten er kommet sig helt efter den hidtil usete COVID-19-krise, og at mange destinationer har nået eller endda overgået niveauet af rejsende og indtægter fra før pandemien. Det er afgørende for feriesteder, virksomheder og samfund, hvor turistsektoren er en vigtig livline.”

Når vi reflekterer over disse ord og de lovende statistikker, som Verdensturistorganisationen (UNWTO) præsenterede i slutningen af året, bliver det klart, at hotelbranchen oplever et bemærkelsesværdigt opsving. Den internationale turisme er kommet sig til 90 procent af niveauet før pandemien i 2023, hvilket viser en branche, der ikke bare har overlevet udfordringerne med COVID-19-pandemien, men også er kommet endnu stærkere ud af det, hvilket bekræfter kommentaren fra Leo Wang, CEO for Swiss Education Group, under World Tourism Day 2023 i Riyadh, Saudi-Arabien.

Det er interessant at bemærke, at branchen ikke bare kom sig efter COVID-19, den kom sig og kom stærkere tilbage!

Denne holdning indfanger essensen af gæstfrihedsbranchens rejse gennem modgang og udvikling til en kraft, man skal regne med.

På Swiss Education Groups International Recruitment Forum (IRF) i foråret 2023 var der næsten en følelse af chok over den store tilstedeværelse af rekrutteringsfirmaer og antallet af job, der var til rådighed for studerende efter tre meget dystre år. Ifølge Antonia Vollet, Employer Relations Director, var der ingen mangel på muligheder for studerende ved det første IRF i 2023; de tilgængelige jobs ved forårets IRF var fem gange flere end antallet af studerende.

Zoritsa Urosevic, administrerende direktør for UNWTO, understregede turismens betydning i den globale økonomi og sagde: “Turisme tegner sig for 4,2% af BNP (bruttonationalprodukt) og skaber 1 ud af 10 jobs.” Dette understreger den enorme indflydelse, som turismen har på både økonomisk vækst og jobskabelse. Det er et vidnesbyrd om branchens modstandsdygtighed og dens rolle som støtte for utallige individer og samfund verden over.

Den internationale turisme har oplevet et imponerende opsving med anslået 975 millioner turister, der rejser internationalt mellem januar og september 2023, en stigning på 38 % sammenlignet med de samme måneder i 2022. UNWTO’s World Tourism Barometer viser endnu mere opmuntrende tendenser:

  • Stærkt opsving: Verdens destinationer bød 22% flere internationale turister velkommen i tredje kvartal af 2023 sammenlignet med samme periode sidste år, drevet af en robust sommersæson på den nordlige halvkugle.
  • Tilbage til niveauet før pandemien: Internationale turistankomster nåede 91% af niveauet før pandemien i tredje kvartal, med juli som den mest markante måned med 92%, den bedste præstation siden pandemiens begyndelse.
  • Fortsat fremgang: Samlet set er turismen kommet sig til 87 % af niveauet før pandemien i januar-september 2023, hvilket baner vejen for en potentiel fremgang på 90 % inden årets udgang.
  • Omsætningsvækst: Den internationale turismeomsætning forventes at nå 1,4 billioner USD i 2023, hvilket svarer til ca. 93% af de 1,5 billioner USD, som destinationerne tjente i 2019.

Mellemøsten, Europa og Afrika står i spidsen for dette opsving:

  • Mellemøsten: Denne region fører fortsat an i opsvinget med ankomster, der overstiger niveauet fra før pandemien med 20% i de ni måneder frem til september 2023. Visumlettelser, investeringer i nye turismerelaterede projekter og værtskab for store begivenheder har alle bidraget til denne bemærkelsesværdige præstation.
  • Europa: Som verdens største destinationsregion bød Europa 550 millioner internationale turister velkommen i denne periode, hvilket svarer til 94% af niveauet før pandemien. Robust intraregional efterspørgsel og stærk efterspørgsel fra USA har spillet en afgørende rolle i dette opsving.
  • Afrika: Afrika har også gjort betydelige fremskridt og har genvundet 92 % af antallet af besøgende før pandemien i løbet af ni måneder. Nord- og Sydamerika, som især har nydt godt af den stærke efterspørgsel fra USA, nåede 88% af 2019-tallene i denne periode.
  • Asien-Stillehavsområdet: Denne region nåede 62% af niveauet før pandemien i denne periode, men resultaterne varierer på tværs af subregionerne. Sydasien, med en imponerende genopretningsrate på 95%, står i kontrast til Nordøstasien, som kun har nået omkring 50% af niveauet før pandemien på grund af langsommere genåbning for internationale rejser.

I lyset af denne positive udvikling står det klart, at hotelbranchen ikke kun er ved at komme sig over de udfordringer, som pandemien har medført, men også er klar til en hidtil uset vækst. Statistikkerne taler for sig selv og bekræfter de indledende ord fra UNWTO’s generalsekretær Zurab Pololikashvili om turismens afgørende rolle for destinationer, virksomheder og samfund.

Desuden fremhæver WEO-rapporten en afgørende pointe: turisme er en nøglesektor for økonomisk vækst. Økonomier med “store rejse- og turistsektorer” har vist bemærkelsesværdig modstandsdygtighed og stærk økonomisk aktivitet. Især lande, hvor turisme bidrager væsentligt til BNP, er kommet sig hurtigere over pandemiens indvirkning sammenlignet med økonomier, hvor turisme ikke er en vigtig sektor.

Som der står i rapportens forord: “En stærk efterspørgsel efter serviceydelser har understøttet serviceorienterede økonomier, herunder vigtige turistdestinationer som Frankrig og Spanien.” Dette understreger det symbiotiske forhold mellem turisme og økonomisk vækst, hvor fremgangen i den ene sektor styrker den anden.

IMF’s seneste prognose stemmer godt overens med UNWTO’s analyse af turismeudsigterne på globalt og regionalt plan. Ifølge World Tourism Barometer fra november 2023 nåede den internationale turisme 87% af niveauet før pandemien i september 2023. Udsigterne for september-december 2023 peger på et fortsat opsving, drevet af opdæmmet efterspørgsel og øget flyforbindelse, især i Asien-Stillehavsområdet, hvor opsvinget stadig er i gang.

Fremtiden for hotelbranchen er i tråd med de globale økonomiske udsigter. Ifølge rapporten World Economic Outlook (WEO) forventes den globale økonomi at vokse med 2,9% i 2024 efter en lignende vækst i 2023. Selvom disse tal er højere end tidligere prognoser, er de stadig lidt under vækstraten på 3,5%, der blev registreret i 2022, hvilket er et tegn på den globale politiske situation og den aktuelle krise i leveomkostningerne.

Disse globale tal er bestemt imponerende og lovende, men tallene for Swiss Education Group er næsten chokerende. Antallet af job, der er til rådighed for studerende ved IRF fra 2017 til 2023, er eksploderet fra et gennemsnit på 1.000 jobannoncer om året fra 2017-2019 til over 6.000 i 2023.

Disse tal, globalt og internt, viser en meget lys fremtid for vores studerende med mange karrieremuligheder og en vækstkurve, som kun få andre sektorer kan matche.

Mens verden begiver sig ud på en rejse med genopretning og vækst, er Swiss Education Group stolt af at udstyre vores elever på alle vores skoler til at bidrage til og forme fremtiden for en industri, der berører livet for milliarder af mennesker over hele verden. Historien om hotel- og restaurationsbranchen er en historie om modstandsdygtighed, tilpasningsevne og en lys fremtid, der vinker til os alle, tæt sammenvævet med det bredere stof af global økonomisk vækst.

Vil du vide mere om SEG’s programmer?