Finansiering

Godkendt af SU styrelsen:

Master i kulinarisk virksomhedsledelse

Hotel management, erhvervsøkonomi og turisme – Master


SU og udlandsstipendie

I nogle tilfælde kan du ansøge om at tage din SU med til din udenlandske uddannelse. Hvis du skal læse en kandidatuddannelse i udlandet, kan du ansøge om at få dækket dele af udgifterne med et udlandsstipendie.

Der er en række betingelser, som skal være opfyldt. Du skal blandt andet være berettiget til at modtage SU og uddannelsen samt uddannelsesstedet skal være godkendt til SU.

Udlandsstudielån

Hvis din SU og udlandsstipendie ikke er nok til at dække dine studieafgifter, kan du optage et udlandstudielån.

Sådan ansøger du

For at modtage SU, udlandsstipendie og udlandsstudielån til din udenlandske uddannelse skal du ansøge om at få uddannelsen optaget på Fast Track Listen hos SU-styrelsen.

Kontakt os

Legater

Som et supplement til din SU, kan det være en god ide at søge legater. Der findes mange gode legater, som er relevante for studerende indenfor Hotel-og Restaurationsbranchen. Vi har lavet en liste, som du kan tage udgangspunkt i. Du kan finde mange af legaterne på legatbogen.dk. Hvis du opretter dig som bruger, kan du ansøge og læse mere om de forskellige krav.

*

Fundraising.how er en ledende online rådgivningsvirksomhed i legatsøgning for studerende i de nordiske lande. Siden 2014 har de vejledt studerende i at få finansieret studier i hele verden. Du kan blandt andet bruge Fundraising.how’s services til at finde relevante legater der matcher din profil med henblik på at finansiere en uddannelse tilbudt af Swiss Education Group.

Du kan kontakte Fundraising.how direkte via hjemmesiden eller indsende denne formular om hjælp til at finde legater for studerende.

Centralforeningens Jubilæumsfond: støtter ambitiøse studerende indenfor HORESTAS fagområder –
Centralforeningens-jubilæumsfond

A Villads Olsen og Hustrus Fond: Uddannelseshjælp og rejselegater inden for hotel og restaurationsbranchen –
Villads Olsen og Hustrus Fond

Fabrikant Adolph Møller og hustru Antoinette Møllers Fond: Støtter unge handelsmænd/kvinder, der ønsker at studere i udlandet –
Adolf Møller og hustru Antoinette Møllers Fond

Adolf og Agnes Andersens legat: Støtter unge inden for hotel og turistbranchen, som vil læse i udlandet – Andersenslegater

Håndværkerlegatet – Gurli og Poul Madsens Fond: Kan søges af håndværkere, som ønsker at tage et studieophold i udlandet – Haandvaerkerlegatet 

Jørgen Esmers Mindelegat: Rejselegater til videregående uddannelse indenfor handel, håndværk og industri – Esmer

Præmieselskabet og Fælleslegat for Israel Lion Jrs legat: legater uddeles til studerende inden for håndværk, som ønsker at læse videre enten i Danmark eller i udlandet – Fælleslegat for Israel Lion Jrs Legat

Erik og Edel Johansens Fond for Vininteresserede: Støtte til unge, der interesserer sig for vin og ønsker at videreuddanne sig i udlandet –
Erik og Edel Johansens Fond 

Tømrermester Th. P. Stillinge og Hustru Caroline Stillinges Fond: Støtte til håndværkeres videreuddannelse i udlandet –
Th. P. Stillinge og hustru Caroline Stillinges Fond 

Fyens Amts Legatfond: Støtte til hotel- og restaurationsfolk, som ønsker at studere i udlandet – Fyens Amts Legatfond

Johannes og Helga Bøggilds Legat: Støtte til videreuddannelse i udlandet – Bøggildslegat

Nordea-Fonden: Støtte til kandidatstuderende i udlandet – nordea-fonden

Axel Nielsens Mindelegat: til studieophold i udlandet –
Axel Nielsens Mindelegat

Legat Desk Legatet: Støtte til unde studerende, som har en god iværksætter-ide – legat-desk